DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKER BESCHERMEN

Het assortiment van EGO is ontwikkeld om eventuele risico's zo klein mogelijk te houden. De machines zijn stiller en schoner en hebben een lager trillingsniveau dan het alternatief op brandstof. We blijven ons continue inzetten op innovatieve verbeteringe

Traditioneel brandstof aangedreven tuinmachines brengen veel geluidsoverlast, ze stoten schadelijke stoffen uit en hebben een trillingsniveau wat op lange termijn schade kan toebrengen aan spieren en bloedvaten. Voor de professioneel gebruikers die onderhoud doen in tuinen en de openbare ruimte kan een hoog trillingsniveau tot aanzienlijke gezondheidsschade leiden. De productiviteit gaat daardoor omlaag en bedrijven kunnen worden beboet. Ook financieel gezien leidt een ziekmelding tot kostenverhoging

INNOVEREN VOOR DE TOEKOMST

Traditioneel brandstof aangedreven tuinmachines waren populair, dankzij de prestaties en lage kosten. In slechts een paar jaar heeft EGO er voor gezorgd dat accu aangedreven tuinmachines een betere keuze zijn geworden voor het milieu dan de brandstof varianten. 

De Europese Unie, maar ook de lokale overheden dringen er steeds meer op aan om bedrijven milieubewust beleid te heroverwegen. Hierbij is het onvermijdelijk om op termijn brandstof aangedreven machines links te laten liggen.

SCHONE, STILLE EN VEILIGE TECHNOLOGIE

De laatste generatie accu's, zoals die van EGO, zijn het enige alternatief voor brandstof, met name omdat het thema recycling hoog op de agenda staat.  

Naast giftige uitstoot behoort geluidsoverlast ook tot de milieuproblematiek, omdat dit ook een impact heeft op de gezondheid van mens en dier. Uit onderzoek is gebleken dat de tuinmachines van EGO minder lawaai produceren dan de voorgeschreven norm.

UITSTOOT BIJ BRANDSTOF

Volgens het 'US Environment Protection Agency' stoot 1 brandstof aangedreven grasmaaier in 1 uur tijd dezelfde hoeveelheid uit dan 11 nieuwe auto's. Daarnaast bleek dat er per jaar 17mln. gallon (ruim 64mln. liter) gemorst/verspilt werd tijdens het vullen van het brandstof reservoir, meer dan de olieramp met de Exxon Valdez. 

In 2011 toonde een test een vergelijk in uitstoot tussen een Ford V8 Pick-up truck en een 4-takt bladblazer. Met verbazing werd kennis genomen van het feit dat de kleine 4-takt bladblazer slechter voor het milieu is dan de Ford met V8 motor. De bladblazer stootte 6,8x meer stikstofoxide uit dan de V8 motor en 13,5x meer kooldioxide.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

EGO is opgericht met de eenvoudige visie om vooruitstrevende technologie in te zetten bij het ontwikkelen van een innovatief accu platform met daarbij een zo laag mogelijke impact op het milieu. 

We hebben reeds aangetoond dat dat mogelijk is, zonder consessies te doen aan de prestaties of prijs. We zijn momenteel al in de situatie waar  de keuze voor accu het brandstof alternatief al heeft voorbijgestreefd. Ons streven is om hierin voor te lopen. Het uiteindelijke doel is om de accutechnologie zo efficiënt, veilig, kostenbesparend en kwalitatief mogelijk te maken, zodat brandstof tot het verleden gerekend kan worden.

CHALLENGE 2025 - EEN SCHONE, STILLE EN VEILIGE TOEKOMST

Als iedereen nu eens een kleine overstap zou maken naar accu aangedreven tuinmachines, dan zou dit een ongekend positieve impact hebben op het milieu. Challenge 2025 is onze bijdrage om de toekomst van onderhoud in de tuin en openbare ruimte beter te maken.

Het doel is om binnen 5 jaar de accu als belangrijkste energiebron te doen gelden voor tuinmachines. Dit zal leiden tot een aanzienlijke daling van uitstoot en geluidsoverlast. Tevens zal er veiliger en comfortabeler gewerkt kunnen worden. We zullen ons doel bereiken om de gebruikers van tuinmachines in staat te stellen om over te stappen naar accu.

Samen bouwen aan een schone, stille en veilige toekomst.

 

OVER TE SCHAKELEN OP BATTERIJVOEDING EN TE HELPEN BOMEN TE PLANTEN

We vinden het belangrijk om niet alleen te benadrukken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om het milieu te helpen, maar ook actief deel te nemen aan het herstel ervan. Daarom werken we samen met Eden Reforestation Projects en beloven we een boom te planten voor elk EGO gereedschap dat in Europa wordt verkocht en bovendien voor elk gereedschap dat wordt geregistreerd voor verlengde garantie.

Eden Reforestation Projects werkt samen met lokale gemeenschappen over de hele wereld om bossen op grote schaal te herstellen en zo banen te creëren, ecosystemen te beschermen en klimaatverandering te helpen tegengaan.

Dit is slechts één initiatief, en daar laten we het niet bij. We hebben veel nieuws en activiteiten gepland tijdens onze 5-jarige Challenge 2025-campagne. Als u op de hoogte wilt blijven of meer wilt weten over wat we tot nu toe met onze campagne hebben gedaan, ga dan naar onze Challenge 2025-website.

Eden Reforestation Projects

 

Challenge 2025
VOOR EEN SCHONERE, STILLERE EN VEILIGER TOEKOMST.