LANGDURIGE GARANTIE VOOR LANGDURIG GEBRUIK

Bij EGO zijn we trots op het produceren van accu tuinmachines die niet alleen de prestaties van brandstof aangedreven tuinmachines overtreft. Ze zijn betrouwbaar en solide gebouwd. Juist daarom heeft een EGO tuinmachine verlengde garantietermijnen * waarop je kunt vertrouwen.

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij 3 jaar garantie op de machines uit het Professional-X assortiment bij professioneel gebruik. We geven 2 jaar garantie op de machines uit het Professional assortiment bij professioneel gebruik. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop. We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu’s, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.

De ondersteuning van ons dealer netwerk

EGO heeft een landelijke dekking en werkt uitsluitend met geautoriseerde dealers. U vindt een EGO dealer altijd bij u in de buurt. Op basis van uw wensen en behoeften kunnen we de juiste tuinmachine aanbevelen en een diagnostisch rapport verzorgen om uw tuinmachines in topconditie te houden voor de komende jaar

 

EGO GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Deze garantie houdt geen beperking in van de rechten van de koper voortkomend uit een verkoopovereenkomst met de wederverkoper of van toepasbare statutaire rechten.

Producten met gebreken  zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen indien kan worden aangetoond dat de gebreken zijn veroorzaakt door een materiaal- of productiefout.

Deze garantie geldt niet voor onderdelen of hulpaccessoires die bij gebruik aan slijtage onderhevig waren.

Deze garantie geldt alleen voor gebreken die voortkomen uit gewoon gebruik en geldt niet voor storing, mankement of gebrek voortkomend uit foutief gebruik of misbruik (met inbegrip van gebruik dat het vermogen van het product te boven gaat en bovenmatige blootstelling aan water of regen), ongelukken, verwaarlozing of ondeugdelijke installatie en ondeugdelijk onderhoud of opslag.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel en mag niet worden overgedragen.

Deze garantie geldt niet voor schade voortkomend uit wijziging, verandering of ongeoorloofde reparaties.

Aanspraken verricht onder deze garantie dienen binnen de garantieperiode te worden verricht. Het gereedschap dient tezamen met het oorspronkelijke betalingsbewijs van de aankoop (met vermelding van verkoopdatum en productbeschrijving) te worden geretourneerd aan de wederverkoper van wie het gereedschap oorspronkelijk is aangekocht. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, kunt u met de gegevens die u op deze website vindt, contact opnemen met het bevoegde EGO Power+ servicecentrum in uw omgeving.

Defectieve EGO Power+ accu’s MOGEN NIET worden verstuurd middels het transportsysteem van een derde partij zonder voorafgaand contact met de detailhandel waar deze zijn gekocht.

Elke andere aanspraak dan die op het recht op correctie van het defect zoals beschreven in deze garantie is uitgesloten. De garantieperiode voor het gereedschap wordt niet verlengd of vernieuwd als gevolg van een correctie uitgevoerd op het gereedschap.