GARANTIEBELEID

EGO Garantie van de Fabrikant

1 januari 2019

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap – Huishoudelijk Gebruik

EGO Power+ gemotoriseerd tuingereedschap wordt voor VIJF jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is en aangewend voor huishoudelijk gebruik.

EGO Power+ Systeemopladers, Batterijen en Accu’s – Huishoudelijke Gebruik

EGO Power+ accu en oplader worden voor DRIE jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor huishoudelijk gebruik.

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap, Opladers, Batterijen en Accu’s – Professioneel Gebruik

EGO Power+ gereedschap wordt voor ÉÉN jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap indien gebruikt door semi-professionele en professionele gebruikers voor het doel waarvoor het bestemd is, maar niet wanneer gehuurd of bij huur-exploitatie.

Deze garantie houdt geen beperking in van de rechten van de koper voortkomend uit een verkoopovereenkomst met de wederverkoper of van toepasbare statutaire rechten.

Producten met gebreken  zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen indien kan worden aangetoond dat de gebreken zijn veroorzaakt door een materiaal- of productiefout.

Deze garantie geldt niet voor onderdelen of hulpaccessoires die bij gebruik aan slijtage onderhevig waren.

Deze garantie geldt alleen voor gebreken die voortkomen uit gewoon gebruik en geldt niet voor storing, mankement of gebrek voortkomend uit foutief gebruik of misbruik (met inbegrip van gebruik dat het vermogen van het product te boven gaat en bovenmatige blootstelling aan water of regen), ongelukken, verwaarlozing of ondeugdelijke installatie en ondeugdelijk onderhoud of opslag.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel en mag niet worden overgedragen.

Deze garantie geldt niet voor schade voortkomend uit wijziging, verandering of ongeoorloofde reparaties.

Aanspraken verricht onder deze garantie dienen binnen de garantieperiode te worden verricht. Het gereedschap dient tezamen met het oorspronkelijke betalingsbewijs van de aankoop (met vermelding van verkoopdatum en productbeschrijving) te worden geretourneerd aan de wederverkoper van wie het gereedschap oorspronkelijk is aangekocht. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, kunt u met de gegevens die u op deze website vindt, contact opnemen met het bevoegde EGO Power+ servicecentrum in uw omgeving.

Defectieve EGO Power+ accu’s MOGEN NIET worden verstuurd middels het transportsysteem van een derde partij zonder voorafgaand contact met de detailhandel waar deze zijn gekocht.

Elke andere aanspraak dan die op het recht op correctie van het defect zoals beschreven in deze garantie is uitgesloten. De garantieperiode voor het gereedschap wordt niet verlengd of vernieuwd als gevolg van een correctie uitgevoerd op het gereedschap.

 

***30 dagen niet goed geld terug garantie***

Als u niet tevreden bent met uw aankoop van een EGO Power+ product, kunt u deze binnen 30 dagen na aankoop retourneren. U krijgt het volledige aankoopbedrag terug, op voorwaarde dat u het originele aankoopbewijs kunt  overleggen.

Deze aanbieding geldt niet voor reclameaanbiedingen, accessoires, accu's en opladers (tenzij deze zijn aangeschaft als onderdeel van een set). Deze aanbieding is niet geldig voor machines welke zijn aangeschaft door een geregistreerde onderneming en/of is gebruikt voor professionele doeleinden. Als u een product binnen 30 dagen wilt retourneren, dan kan dat alleen bij het verkooppunt waar u EGO heeft aangeschaft.

Deze aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende EGO dealers en geldig vanaf 1 maart tot en met 1 november 2019.

Als het product wordt geretourneerd in een onbruikbare en/of slechte staat, heeft de dealer het recht om u niet het volledige bedrag te restitueren of zelfs in zijn geheel te weiegeren. Zorg ervoor dat u het product retourneert in de originele en onbeschadigde verpakking.

Als het product is gekocht als onderdeel van een set en/of reclameaanbieding, moeten alle onderdelen van de set en/of de reclameaanbieding worden geretourneerd in de originele staat. 

Verzend- en/of transportkosten worden niet vergoed bij terugbetaling. Deze promotionele aanbieding is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contanten.